Tietosuoja

Henkilötietolain (523/99) 10 § EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
1. Rekisterinpitäjä
Vaasan kanoottikerho (VKK) ry, Frilundintie 6, Vaasa
2. Rekisterin nimi
Vaasan kanoottikerho ry:n henkilötietolain mukainen rekisteri
3. Yhteyshenkilö
Vaasan kanoottikerhon puheenjohtaja
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Vaasan kanoottikerho ry käsittelee henkilötietoja yhdistyksen tapahtumiin osallistumista varten, joihin
osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Henkilön antamia yhteystietoja saatetaan käsitellä myös jäsenkirjeen
lähettämisteen, markkinointiin sekä palautteen keruuseen. Jäsenrekisteriä käytetään myös jäsenmaksujen
keräämistä varten ja maksujen suoritusten seurantaan.
5. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Yhdistyksen jäsenrekisteri, kurssien ja retkien osallistujarekisteri
Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja, joita enimmillään ovat
Yhteystiedot: nimi, sähköposti, osoite, puhelinnumero, syntymäaika
6. Tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään jäseneksi liittymisen sekä kursseilla ja tapahtumiin ilmoittautumisen
yhteydessä.
7. Tietojen luovutus ja siirto
Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai
viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.
Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää
EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä
huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.
8. Tietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.
9. Rekisterin suojaus
Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin
pääsyä.
10. Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista rekistereistä.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen
henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä.
Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
11. Siirto- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle,
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai
sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.
Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018.
12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa
ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

Palaa ylös