Utflykter 2018

Halsö Peter 5-6.5   Vårutflykt
Kivijärvi Timo 16-17.6   Juni veckoslutsutflykt
Kopparfuruskär Mate 30.6 - 1.7   Sniglarnas dagsutflykt
Airisto Rolli 14-21.7   Huvudutflykt
Björkören Hanna 4-5.8   Veckoslutsutflykt
Raumo Peter 18-19.8   Sniglarnas veckoslutsutflykt
Västerö-Österö   Rolli 8-9.9   Höstutflykt
Björkören Johan 27-28.10   Frostutflykt

 

Mer information får du av utflyktens dragare.

 

Det är säkrast att börja paddla i erfaret sällskap på ledda utflykter efter en paddlingskurs. Paddla ansvarsfullt med sikte på säkerhet!

 

Utflykternas generella nivåbeskrivning nedan:


 Lätt 

 

Lämplig för alla som nyligen har inlett sin paddlingskarriär och som har genomgått grundkursen i paddling.

Paddlingsfart 4-5 km/h.

Dagsetapper 8-20 km, flera landpauser.

Turen planeras att genomföras i lugna vatten.

Tidigare campingerfarenhet eller erfarenhet av paddlinsutflykter är inte nödvändig.

Vid utflykterna strävar vi till att ordna övernattning inomhus med matlagningsmöjligheter.

 


 Medelsvår 

 

Paddlingsfart 5–6 km/h.

Dagsetapper 10–22 km.

Du kan paddla upp till 10 km utan landpauser.

Du bör behärska att paddla i måttlig sjögång.

Du behärskar räddningar självständigt utan hjälp.

Du har någon typ av campingerfarenhet.

Utflykter oftast med övernattning i tält och inga planerade matlagningsmöjligheter

 


 Krävande 

 

Paddlingsfart 6–8 km/h.

Dagsetapper 15–25 km eller längre.

Du kan paddla upp till 15 km utan landpauser.

Du har stor erfarenhet av paddling i sjögång.

Du behärskar självständigt flera självräddnings- och räddningstekniker.

Du är en aktiv paddlare och erfaren campare.

Krävs torr- eller våtdräkt, utflykter med övernattning i tält och inga planerade matlagningsmöjligheter. 

Palaa ylös