Tillämpad paddling

Föreningens verksamhet utvidgades under säsongen 2017 genom deltagande i paddlingarrangemang för grupp med specialbehov.

Liknande verksamhet fortsätter under kommande säsonger när resurser så tillåter.

Palaa ylös