Skolning 2017

Grundkurs i paddling

        Kurssi I (finskspråkig):            29.5. och 31.5 - 1.6. klockan 17:30 - 21:00.

        Kurssi II (svenskspråkig):          26.6. och 28.6. - 29.6. klockan 17:30 - 21:00.

        Kurssi III (finsk- och engelskspråkig):    1.7. - 2.7. klockan 10:00 - 15:00.

        Kurssi IV (finskspråkig):         29.7. - 30.7. klockan 10:00 - 15:00.

För kursdeltagare som har betalt kursavgiften innan dess förfallodag ordnas en frivillig men rekommenderad tur i simhallen den 20.5.

Varje kurs består av 10 h undervisning enligt Finlands Paddling och Roddförbundets rekommendationer. Kurspriset är 100 euro per person, för juniorer under 18 år 40 euro per person. Åldersgränsen är 12 år. I priset ingår undervisning, bruk av paddlingsutrustning, kursmaterial samt medlemsavgift och VKK medlemskap för 2017 (50 euro). I priset ingår inte försäkring. Kursdeltagare måste ha en giltig olycksfallsförsäkring.

Betalningen sker som förskottsbetalning senast 15.5. Efter inbetalningen är anmälan bindande och förskottsbetalningen återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg.

Deltagarna måste vara simkunniga. Ingen tidigare erfarenhet i paddling krävs. Kursplatsen är Vasa Kanotklubbens paddlingscenter, Frilundsvägen 6 (på Vasklot nära kraftverket).

Antal deltagare är begränsat till 14 personer/kurs. Platserna fylls i anmälningsordning. Vid anmälningen bör du ange ditt namn, e-mail, mobiltelefonnummer och ditt födelseår i fall du är minderårig. Om du är under 18 år, ska du ha också en skriftlig tillåtelse från dina föräldrar/målsmän. 

Anmälningar till e-post sami.hkallio(at)gmail.com

Palaa ylös