Skolning 2018

Grundkurs i paddling

  • Kurssi I (finskspråkig):                      4.6 och 6.6 - 7.6. klockan 17:30 - 21:00.
  • Kurssi II (svenskspråkig):                  25.6. och 27.6. - 28.6. klockan 17:30 - 21:00.
  • Kurssi III (finsk- och engelskspråkig): 30.6 - 1.7. klockan 10:00 - 15:00.
  • Kurssi IV (finskspråkig):                    28.7. - 29.7. klockan 10:00 - 15:00.

Varje kurs består av 10 h undervisning enligt Finlands Paddling och Roddförbundets rekommendationer.

Kurspriset är 150 euro per person, för juniorer under 18 år 100 euro per person. Åldersgränsen är 12 år.

I priset ingår undervisning, bruk av paddlingsutrustning, kursmaterial samt medlemsavgift och VKK medlemskap och bruksavgift för pågående år (50€ + 70€).

I priset ingår inte försäkring. Kursdeltagare måste ha en giltig olycksfallsförsäkring.

Efter inbetalning är anmälan bindande och förskottsbetalningen återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg.

Deltagarna måste vara simkunniga. Ingen tidigare erfarenhet i paddling krävs. Kursplatsen är Vasa Kanotklubbens paddlingscenter, Frilundsvägen 6 (på Vasklot nära kraftverket).

Antal deltagare är begränsat till 14 personer/kurs. Platserna fylls i anmälningsordning. Vid anmälningen bör du ange ditt namn, e-mail och mobiltelefonnummer samt födelseår.

Om du är under 18 år, ska du ha också en skriftlig tillåtelse från dina föräldrar/målsmän. 

 

Anmälningar till e-post sami.hkallio(at)gmail.com

Palaa ylös