Verksamhet

Föreningen har en mångsidig verksamhet:

  • olika nåvåer av utflyktspaddling
  • grundkurser och tilläggskurser
  • navigering

Föreningen deltog under sommaren 2017 i arrangemang av tillämpad paddling för särskilda grupper.

Läs mer via länkarna!

Palaa ylös