Plats

Kvarken skärgård erbjuder ypperliga möjligheter att utöva paddling.

Paddla i Kvarken kartan finns både i pappersversion och i digital form via klubbens hemsida.

Kvarken skärgård erbjuder ypperliga möjligheter att utöva paddling.

Paddla i Kvarken kartan finns både i pappersversion och i digital form via klubbens hemsida.

- Den innehåller bl.a. omfattande information om tält-, eld- och pausplatser.
- kartan kan hämtas från Vasa turistinfo på adressen Rådhusgatan 30
- nätversionen finns att läsa här

Klubbens skjul finns på Frilundsvägen 6, som är både nära staden och den ypperliga paddlingsskärgården. 

 Se närmare på den infogade kartan. Kartområdet kan modifieras genom att trycka på ikonerna.

Palaa ylös