Medlems skyldigheter

Klubbens medlemmar skall åtminstone följa dessa regler

- meddela om fel och brister i klubbens utrustning och utrymmen

- hålla klubbens utrustning i gott skick även för nästa användare

- hålla kontaktuppgifterna (speciellt e-postadress) uppdaterade. Meddela klubbens sekreterare om dina kontaktuppgifter ändras.

Dessutom är det önskvärt att klubbens medlemmar deltar i talkoarbete och övrig verksamhet, som tex. dragare av snigelpaddlingar, när denne fått mera paddlingserfarenhet.

Klubbens verksamhet bedrivs med talkokrafter och det finns alltid rum för nya krafter. Om det finns intresse av att tex. delta i underhåll av klubbens utrustning och byggnader eller att ordna utflykter kan man fritt skicka förfrågningar till  klubbens e-postadress.

Palaa ylös