Avgifter

VKK:n maksut/ VKK avgifter
Maksujen eräpäivä on 1.5.2019
Ålandsbanken, tili FI7266010001155001

Seniorijäsenmaksu / seniormedlemsavgift:
50 € Viite/referens: 2668

Seniorijäsenmaksu ja käyttömaksu / seniormedlems- och bruksavgift:
120 (50+70) € Viite/referens: 2671

Seniorijäsenmaksu ja säilytyspaikka / seniormedlems- och förvaringsplatsavgift:
100 (50+50) € Viite/referens: 2684

Seuraava perheenjäsenen jäsenmaksu / följande familjemedlemsavgift:
25 € Viite/referens: 2707

Seuraava perheenjäsenen jäsen- ja käyttömaksu / följande familjemedlems- och bruksavgift: 
95 (25+70) € Viite/referens: 2710

Seur. perheenjäsenen jäsen- ja säilytysmaksu / följande familjemedlems- och förvaringsplatsavgift: 
75 € (25+50) Viite/referens: 2723

Vaja-avain / nyckel: 
30 € Viite/referens: 2901


Peruskurssimaksu / grundkursavgift:

Aikuinen / vuxen 150 € Viite/referens: 2804
Juniori / junior: 100 € Viite/referens: 2817
- muut maksut maksetaan käyttäen viestikenttää, johon kirjataan maksettavan maksun/maksujen nimet. Perheenjäsen tai juniori joilla ei ole omia tilejä, käyttävät vain viestikenttää, johon kirjoitetaan nimiä ja maksuaiheita.

- vid övrig betalning anges avgiftens summa o namn i meddelandefältet. Familjemedlemmar eller juniorer som inte har eget konto anger namn o betalning i meddelandefältet

Muut maksut ilman viitenumeroja: / övriga betalningar utan referensnummer

Jäsenmaksu / medlemsavgift
juniori (alle 18 v) / junior (under 18 år): 25 €
perheen seuraava juniori / för följande junior 12.50 €

Kaluston käyttömaksu / utrustningsbruksavgift 70 €

Jäsenen kajakin talvisäilytyspaikka (loka- toukokuu) / vinterförvaringsplats för kajak (oktober – maj): 30 €
Wajak-merikajakin muotinvuokra jäsenille / hyra för Wajaq-havskajakform för medlemmar: 50 €
Wajak-merikajakin muotinvuokra ei- jäsenille / hyra för Wajaq-havskajakform för icke-medlemmar: 85 €

 

 

 

 

Palaa ylös