Avgifter

Avgifter 2017
Förfallodag för avgifter är 31.3.2017
Ålandsbanken, konto FI7266010001155001
Kom ihåg att uppge vad du betalar/särskilja avgifter, ditt namn och din adress (även e-mail) då du betalar.

Årlig medlemsavgift (€)

Senior


50

Följande familjemedlem

25

Junior (under 18 år)

25

Följande junior  

12,5

 

Årlig bruksavgift för VKK:s utrustning (€)

Senior  

70

Följande familjemedlem

35

Junior (under 18 år)

35

Följande junior

17,5

 

Andra avgifter (€)

Förvaringsplats för medlems kajak / år i skjulet

70

Vinterförvaringsplats för egen kajak på klubbens kajakplatser (oktober – maj) 

40

Nyckelpant 

30

Melonta ja Soutu -bladet (finskspråkig)a

25

Hyra för form för tillverkning av Wajaq-havskajak / tillverkad kajak

50

Formhyra, icke medlem / tillverkad kajak 

85

 

Palaa ylös