Länkar

Vesisankarit -käsikirja, i boken finns mycket allmän info och övningar
Windyty, härifrån kan man till exempel hitta vindprognoser
Finlands Paddlings- och Roddförbund, allmänna paddlingssäkerhetsföreskrifter på finska (engelsk version)
Outdoorsfinland, allmän info om Finlands olika paddlingsrutter (engelsk version)
Melontareitit.com, olika möjligheter att hyra kajak på olika orter (på finska)
Lista över Finlands hundra största sjöar  Wikipedia / miljöstyrelsens lista
Kayakpaddling.net, paddlingstekniker steg för steg i bild och animation

August Ramsay 1859-1943

Palaa ylös