Maksut / Avgifter 2017

  • Maksujen eräpäivä on 31.3.2017

    • Ålandsbanken, tili FI7266010001155001

    • Kirjoita maksulomakkeen viestikenttään omat ja/tai muiden maksamiesi jäsenten kaikki yhteystiedot: nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Erittele myös maksut selkeästi.

  • Förfallodag för avgifter är 31.3.2017

    • Ålandsbanken, konto FI7266010001155001

    • Kom ihåg att uppge vad du betalar/särskilja avgifter, ditt namn och din adress (även e-mail) du betalar.

Vuotuinen jäsenmaksu - Årlig medlemsavgift ()

Seniori - Senior

50

Seuraava perheenjäsen - Följande familjemedlem

25

Juniori (alle 18 v) - Junior (under 18 år)

25

Perheen seuraava juniori - Följande junior

12,5

Vuotuinen VKK:n kaluston käyttömaksu - Årlig bruksavgift för VKK:s utrustning (€)

Seniori - Senior

70

Seuraava perheenjäsen - Följande familjemedlem

35

Juniori (alle 18 v) - Junior (under 18 år)

35

Perheen seuraava juniori - Följande junior

17,5

Muut maksut – Andra avgifter (€)

Jäsenen kajakin säilytyspaikka vajalla / vuosi 

Förvaringsplats för medlems kajak / år i skjulet

70

Jäsenen kajakin talvisäilytyspaikka kerhon kajakkipaikoilla (loka – toukokuu)

Vinterförvaringsplats för egen kajak på klubbens kajakplatser (oktober – maj)

40

Avainpantti - Nyckelpant

30

Melonta ja Soutu -lehti kerhon kautta tilattuna

Melonta ja Soutu -bladet (finskspråkig)

25

Wajaq-merikajakin (520x60cm) muotin vuokra / valmistettu kajakki

Hyra för form för tillverkning av Wajaq-havskajak / tillverkad kajak

50

Muotin vuokra ei-jäsenelle / valmistettu kajakki

Formhyra, icke medlem / tillverkad kajak

85