August Ramsay 1859-1943

1997 gav Vkk ut August Ramsays bok På sommarfärd i kanot som faksimiltryck. Ursprungligen gavs boken ut 1890. Av nyutgåvan finns fortfarande ett parti till salu.

August Ramsay är otvivelaktigt kajakpaddlingens pionjär i vårt land. Från sina utflykter i Finland har han samlat på sig en hel del erfarenheter som han delger oss på ett trevligt och informativt sätt.
På bokens bakpärm formulerar sig August Ramsay så här:

Finland är kanotsportens förlofvade land

Miltals kan man följa vattendragen från sjö till sjö, utan att vägen stänges af land, och vill man förflytta sig från ett vattensystem till ett annat, så är den vattendelande åsen nästan öfveralt af endast obetydlig bredd: en kort transport af farkoster öfver land öppnar åter tillfälle till nya fartleder. Med kartan i hand kan man utstaka otaliga linjer; hvar hälst den utvisar vatten, fast än så smalt och obetydligt, finner kanotisten väg.

Han behöfver icke inskränka sina turer till de stora stråkvägarna, utan han kan tränga in öfveralt. Han kan besöka näjder, som med andra trafikmedel äro otillgängliga. Bättre än någon annan turist, kan han njuta af alla enskildheter i insjönaturen och lära känna lifvet i de undanskymda bygderna. Och friheten i hans skuta, friheten att själf bestämma fart och kurs, matställen och områden för längre uppehåll, skänker kanotisten företräde framför öfriga turister. Blott ett behöfves och det är tid. Ty paddlandet tillåter icke iltågs fart, och skyndsamhet är icke förenlig med det obundna lif, som just skänker kanotturen dess största behag.

Den 110-sidiga boken är en läsupplevelse för alla friluftsmänniskor! För 10€ + postavgiften blir boken din, beställningarna till VKK så har du boken hemma efter några dagar.
Boken finns även i finskspråkig version, Kesämatkoilla kanootissa, till samma facila pris.

Bokens rubriker:

 • På färd
  • På Saimen
  • Från Saimen till Päijänne
  • I Kymmene flötningsled
  • Från Ätsäri till Björneborg
  • På Vuoksen
  • På Neva
 • Anvisningar och råd
  • Kanotlinjer i Finland
  • Kanotbygge
  • Utrustning för långfärd
  • Allmänna regler

August Ramsay har författat även andra intressanta böcker, t ex "På fotvandring", som ger en bild av vandrarens möte med landsbygden i vårt land på slutet av 1800-talet. Vidare har Ramsay författat "Finlands resehandbok" som täcker hela landet och innehåller detaljerade och handgripliga råd för resenären på denna tid.