John MacGregor 1825-1892

John MacGregor 1825-1892


MacGregors färder i Europa följdes med stort intresse

I Nordisk familjebok framgår följande om John MacGregor, f. 1825, d. 1892:

Mac Gregor, John, engelsk (skotsk) turist, f. 1825. 1865 började han företaga vidsträckta färder med en kanot, »Rob Roy», 4 m lång och vägande, med utrustning, 30 kg, gjorde han med densamma bl.a. en resa till Slesvig-Holstein, Danmark, Sverige, Norge och Östersjön, en kryssning om 2,800 km. Han gjorde äfven resor i Engelska kanalen samt en intressant färd i Egypten, Palestina och vattendragen kring Damaskus. M. har utgifvit beskrifningar öfver alla sina större resor: Three days in the East (1850) Qur brothers and cousins: a summer tour in Canada and the States (1859), A thousand miles in the Bob Roy canoe on rivers and lakes in Europé (1866 »En flodfärd i Europa», 1867) The Rob Roy on the Baltic (1867) The voyage alone in the yawl Rob Roy (1867) The Rob Roy on the Jordan, Nile etc. (1869).

Genom sina exceptionellt populära böcker och tidningsartiklar visade John MacGregor som första europé att kajaken kunde användas för fritidsbruk. Han var m.a.o. kanotsportens grundare.

En del av sin ungdomstid bodde John i Canada, Nova Scotia, Halifax, där hans far var stationerad på 1830-talet på ett fort. Det var här John för första gången bekantade sig med kanoter.
Han utexaminerades från Trinity College, Cambridge, avlade en M.A., och blev advokat i London. Den första europeiska kanotklubben, The Canoe Club, grundades i London år 1866. Denna klubb existerar än i dag, dock med namnet the Royal Canoe Club. Den kajak som MacGregor befor Jordanfloden och Nilen med uppbevaras av denna klubb.

Ur hans böcker framgår att han i sin kajak medförde ett antal exemplar religiösa skrifter som han alltid var beredd att dela med sig av. Han reste aldrig på söndagarna, i stället föreläste han då om sina resor. En stor del av inkomsterna från dessa föreläsningar skänkte han till välgörenhetsorganisationer, speciellt till dem som arbetade med pojkar i storstädernas slumområden.

Märkligt nog nämner inte Nordisk familjebok boken En kanotfärd i Sverige som utkom 1868 på Sigfrid Flodins förlag i översättning av Gustaf Thomée.
John MacGregors En flodfärd i Europa har även den utkommit på svenska.