TIEDOTE JÄSENILLE 14.4.2017


VKK:n hallitusta ja muita hallituksen ulkopuolisia toimijoita on
täydennetty 12.4. pidetyssä kevätkokouksessa.
Päivitetty nimilista on nähtävillä Hallitus-sivulla


***

 

Tervetuloa VKK:n kevätkokoukseen!
 

VKK:n kevätkokous pidetään 12.4 klo 18:00 Folkhälsanin talossa. 
Kokouskutsu on luettavissa täältä

 

***

TIEDOTE JÄSENILLE 26.2.2017
 

Hallituksen kokouksessa 22.2 todettiin, että hallitusta voidaan täydentää myös kevätkokouksessä eikä näin ollen ylimääräistä vuosikokousta järjestetä. Kerhon toimintaa on tarkoitus muuttaa enemmän työryhmäajatteluun soveltuvaksi. Esillä on ollut esimerkiksi vaja-, koulutus- ja retkiryhmien perustaminen sekä vajavoudin tehtävien jako rakennusten hoitoon ja kaluston ylläpitoon ja uuden tehtävän perustaminen koulutusten kehittämiseen. Näistä on tarkoitus keskustella lisää kevätkokouksessa, johon toivotaankin jäsenistöltä laajaa osanottoa.

***

TIEDOTE JÄSENILLE 1.2.2017
 

Hallituksen kokouksessa (30.1.2017) puheenjohtaja Reijo Salmela ilmoitti luopuvansa seuran puheenjohtajan, vajavoudin ja turvallisuusvastaavan tehtävistä välittömästi.  Hallitus pohtii tehtävien hoitoa lähiaikoina mutta jäsenistöltä tarvitaan apua vapautuneiden tehtävien hoitamiseksi jatkossa. Hallitus kiittää Reijoa VKK:n eteen vuosien aikana tehdystä työstä. Puheenjohtajan tehtäviä hoitaa toistaiseksi varapuheenjohtaja.

 

******

Additional information